top of page

Publikasjon: Digital Twin for Walkability Assessment in City Planning (Masteroppgave)

Bjørnar Longva fra NTNU Ålesund har ferdigstilt den første masteroppgaven som er knyttet til Smart Plan-prosjektet. Vi gratulerer og takker for samarbeidet! Dette arbeidet vil bli videreført i en ny prosjekt/master-oppgave, og det planlegges publisering basert på resultatene.


En gangbar by er noe som er viktig for fremtidens velstand, helse og bærekraft. Det er gjort mye forskning i området, og flere byer har utviklet tiltak for å bli mer gangbare. Denne oppgaven introduserer utviklingen av et generisk rammeverk for vurdering av gangbarhet for å støtte planprosessen i byene. Rammeverket omfatter et grensesnittlag som støtter spesifisering av parametere og visualisering av resultater; moduler dedikert til beregning av gangbarhetsindikatorer og deres aggregering; og komponenter som har ansvaret for datainnsamling og kurering. Rammeverket ble brukt til å utvikle en applikasjon for å utføre vurdering av gangbarhet i Ålesund-regionen. En brukerstudie ble gjennomført med målbrukere involvert i planleggingsprosesser i Ålesund kommune. Oppnådde resultater viser at den utviklede applikasjonen er lovende for å støtte gangbarhetsanalyse, som tar hensyn til forskjellige kriterier kodet som indikatorer.
Comments


Siste innlegg

bottom of page