top of page

Publikasjon: Developing a Participatory Planning Support System for Sustainable Regional Planning...

En ny artikkel knyttet til problemstrukturering og integrering av bærekraftsmål i planprosesser og digitale verktøy er nettop publisert i journalen Sustainability. Artikkelen er fritt tilgjengelig her:


Developing a Participatory Planning Support System for Sustainable Regional Planning—A Problem Structuring Case StudySiste innlegg

bottom of page