top of page

Oppsummering av aktiviteter for SmartPlan 2020

Smartplan har i første halvår brukt mye tid på møter med ulike fagområder og potensielle brukergrupper. Det er gjennomført et omfattende litteraturstudium, kartlegging av potensielle datakilder og muligheter knyttet til visualisering. Høgskolen i Volda har planlagt intervjuer som gjennomføres tidlig i 2021. Det er brukt mye tid på problemstrukturering basert på PAKT (Plan for Klima Areal og Transport), identifisering av mål og kobling til relevante KPI’er i U4SSC-rammeverket, samt identifisering av manglende KPI’er. Prosjektet hadde fokus på å definere en avgrenset use-case som kan implementeres i en prototyp som demonstrerer mulighetene i verktøyet som skal utvikles.


Et utvalg av møter som er gjennomført:


Workshops:

  • Oppstartsseminar smart plan 10 juni.

  • Kunnskapsdeling smart plan 12 juni

  • Idelab smart plan 13 august

  • Problemstrukturering med prosjektgruppen i flere runder

Presentasjoner på konferanser

  • Arendalsuka

  • Nordic Edge

  • DigiRogaland

  • GeoforumComments


Siste innlegg

bottom of page